Sterken Bouwadvies is gespecialeerd in allerlei zaken die betrekking hebben op het bouwproces.

Verken onze diensten om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Bouwadvies

Een bouwproces is een aaneenschakeling van keuzes. Complexe keuzes, die te maken hebben met regelgeving, techniek, kosten en kwaliteit. Complex ook, omdat deze keuzes elkaar onderling beïnvloeden. Dit komt altijd op een onverwacht moment naar voren en heeft vrijwel altijd effect op planning, verwachtingen en kosten.

 

Waar nodig vullen wij onze ramingen en begrotingen aan met concrete, praktijkgerichte adviezen. Wij zijn goed op de hoogte van het vakgebied van onze opdrachtgevers. Deze kennis houden we voortdurend up-to-date. Hierdoor zijn we in staat om te anticiperen op uw vraagstelling en de nodige alternatieven aan te reiken. Zowel bij gecompliceerde als meer overzichtelijke projecten bewijst onze ervaring keer op keer zijn nut.

Bouwkundige calculaties

Van ontwikkeling, ontwerp en aanbesteding tot realisatie en exploitatie. Sterken Bouwadvies verzorgt de financiële voor alle stadia van een bouwproject. Hieronder vindt u een compleet overzicht van de studies, ramingen en begrotingen die wij voor u kunnen uitvoeren. Tevens schakelt u ons in voor een deskundig advies, verrekening van meer/minderwerk, een second opinion of arbitrage.

 

 • Opzetten van haalbaarheidsstudies in een schetsontwerp stadium.
 • Het maken van ramingen tijdens het voorlopige ontwerp.
 • Het opzetten van calculaties voor woningbouw en utiliteit.
 • Het controleren en analyseren van begrotingen, opgezet door derden.
 • Het adviseren in bouwsystemen, materiaal toepassingen e.d.
 • Het opzetten van calculaties voor renovatie en groot onderhoud.
 • Participeren in bouwteams.
 • Vooropnames en bouwkundige inspecties met rapportages.

 

 

Haalbaarheidsstudie

Met een haalbaarheidsstudie onderzoekt u of het idee voor een bouwproject op diverse aspecten financieel haalbaar is. De meest recente kennis van bouwkundige ontwikkelingen in combinatie met gedegen financiële kennis is daarbij onmisbaar. Sterken Bouwadvies heeft die ter beschikking. Wij benaderen het kostenoverzicht vanuit de technische mogelijkheden van het project.

 

Elementenraming

Met een elementenraming weet u in een vroeg stadium of het voorlopig ontwerp binnen het geplande budget valt. Vroeg genoeg om tijdig en constructief bij te sturen. Sterken Bouwadvies stelt uw elementenraming op aan de hand van de eerste, globale tekeningen. Met behulp van een materialisatieschema meten en prijzen wij alle bouwelementen. Onze kennis van bouwtechniek, het bouwproces en de markt is hierbij van cruciaal belang. Een technische omschrijving waarin wij onze uitgangspunten en aannames voor de berekeningen vermelden, completeert en fundeert uw elementenraming.

 

Directiebegroting

Onmisbaar voor een sluitende financiële onderbouwing van het ontwerp van een bouwproject. Op basis van bestek en tekeningen verzorgt Sterken Bouwadvies een uitgebreide regelbegroting. We maken daarbij de waarde van het ontwerpvoorstel inzichtelijk voor zowel de opdrachtgever als de architect. Een directiebegroting verschaft het nodige inzicht om de uiteindelijke beslissing te nemen.

 

Inschrijfbegroting

Een inschrijfbegroting legt de bouwkosten van een project nauwkeurig vast voor de opdrachtgever en de aannemer. Sterken Bouwadvies verzorgt een uitgebreide regelbegroting op basis van bestek en tekeningen. We nemen bovendien de nodige marktinformatie op: voor de uit te besteden werkzaamheden vragen we prijzen op in de markt. Zo wordt de beslissing om een bouwproject te laten uitvoeren weloverwogen genomen.

 

Raming exploitatiekosten

U wilt inzicht verkrijgen in de financiële aspecten van het onderhoud en het in stand houden van een onroerende zaak, bijvoorbeeld met het oog op een renovatie. Maar ook bij nieuwbouw kunt u behoefte hebben aan een raming van de exploitatiekosten. De deskundige, onafhankelijke ramingen van Sterken Bouwadvies vergemakkelijken het nemen van een beslissing.

 

Cashflow schema

Voor een beter inzicht in het beslag dat een bouwproject legt op uw financiële middelen. Sterken Bouwadvies maakt een overzichtelijke raming van inkomsten en uitgaven. Voor u betekent dat duidelijkheid over zaken als de exploitatiekosten, de geldbehoefte en het aantrekken van externe financieringen.

 

Verrekening meer/minderwerk, second opinion en arbitrage

In situaties waarbij partijen het met elkaar oneens zijn kan een second opinion, arbitrage of verrekening van het meer- en minderwerk uitkomst bieden. Sterken Bouwadvies wordt regelmatig ingeschakeld als deskundig adviseur bij geschillen. Door de degelijke onderbouwing van onze bevindingen en berekeningen zijn de knelpunten veelal snel opgelost.

Bouwkundig tekenwerk

Het bouwproces is een complexe aangelegenheid. Het bouwkundig tekenwerk is een onderdeel wat waarschijnlijk tot de meeste verbeelding spreekt. Hier krijgen we een beter beeld van het uiteindelijk te bouwen project. Sterken Bouwadvies kan voor u de volgende diensten verlenen op het gebied van bouwkundig tekenwerk:

 

 • Ontwerptekeningen
 • Bestek-, werk- en detailtekeningen
 • Revisietekeningen W- en E installaties
 • Digitaliseren van bestaande tekeningen

Bouwmanagement

Bij nieuwbouw of verbouwen komt meer kijken dan u waarschijnlijk denkt. Het begint bij het ontwikkelen van een plan en eindigt bij de oplevering van de nieuw- of verbouw. Niet alleen het ontwerp is van belang, maar ook zaken als, de bouwkosten, het bestemmingsplan, welstand, bestek(werk)tekeningen, sonderingen, constructieberekeningen, bodemonderzoek, bouwbesluit berekeningen, verzorgen van omgeving(bouw)aanvraagformulieren, coördineren en inkoop van de bouwmaterialen van de bouw.

 

Wij nemen deze werkzaamheden graag voor u uit handen. Voor u een gemak, voor ons een specialiteit. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de volgende diensten voor u verrichten:

 

Bouwplantoetsing

 • Vaststellen bezettingsgraad
 • Bepalen gebruiksoppervlak en verblijfsgebied
 • Berekening EPN/EPC
 • Toetsing eisen GIW en Woonkeur

 

Bouwconstructies

 • Verzorgen van constructieberekening, constructietekeningen.
 • Verwerken van aangeleverde constructiegegevens in bestek(werk)tekeningen.
 • Advisering voor bepalen funderingstype, fundering op palen/staal, betonconstructie, staalconstructie, houtconstructie.
 • Implementaties, inrichting van calculatiesystemen.

 

Software pakketten waar wij kennis van hebben zijn:

 • Kraan probis
 • IBIS trad
 • IBIS CALC
 • Revu (Bleubeam)
 • PC winbouw
 • Acad

Aankoopadvies

Tijdens uw zoektocht naar een nieuw thuis komt u allerlei woningen tegen, waar al dan niet iets aan moet gebeuren. Het is vaak lastig in te schatten wat er allemaal gerenoveerd of verbouwd moet worden. Laat staan dat u zich hier een kostenplaatje bij kan vormen. Sterken Bouwadvies kan u hierbij helpen en geeft u graag advies bij de aankoop van een nieuwe woning.

De Bouwpastoor - Ontfermt zich over uw bouwvraag

Heeft u een bouwvraag op te biechten? Of heeft u goede raad nodig voor een bouwkundige kwestie? De Bouwpastoor staat u graag te woord. Door zijn brede bouwkennis en jarenlange ervaring is hij hèt aanspreekpunt van de omgeving.

 

Soms is een zetje in de goede richting voor u al genoeg. In andere gevallen heeft u wat meer begeleiding nodig. Zoals een pastoor betaamt kan iedereen bij hem terecht. Als het gaat over de nieuwbouw van een huis, een verbouwing of het aanvragen van een vergunning. Hoe groot of klein de vraag ook is, de Bouwpastoor helpt u op weg.

 

U kun de Bouwpastoor bereiken via het contactformulier.

Zijn deur staat voor u open tijdens het spreekuur op dinsdag van 18.00 - 20.00 uur.

 

De Bouwpastoor is een initiatief van Marcel Sterken (Sterken Bouwadvies)

 

Sterken Bouwadvies

Karel Doormanstraat 1

5741 HJ  Beek en Donk

0492 - 46 46 98

06 - 52 36 40 40

info@sterkenbouwadvies.nl

Spreekuur De Bouwpastoor:

Dinsdag van 18.00 - 20.00 uur

© Copyright Sterken Bouwadvies | Evelien van der Venne